Schadevergoeding

Betalen of ontvangen?

Wie schade geleden heeft, heeft recht op een schadevergoeding, en wie schade veroorzaakt heeft, is verplicht om die te compenseren. Wil een bedrijf of een persoon u aansprakelijk stellen voor geleden schade en doen opdraaien voor de kosten? Of u hebt door toedoen van een ander schade geleden en wil u die vergoed zien? In beide gevallen: bel ons.

Als men kan bewijzen dat u de schade veroorzaakt hebt of volgens de wet de oorzaak ervan bij u te vinden is, wordt u aansprakelijk gesteld. Zo draait u mogelijk op voor de schade veroorzaakt door personen voor wie u moet instaan. Of van zaken die u in bewaring hebt. U kunt zelfs opdraaien voor de schade veroorzaakt door uw huisdier of een gebouw dat onder uw zorg valt.

Zowel in het geval van contractuele als van wettelijke aansprakelijkheid krijgt u van ons deskundig advies en een sterk onderbouwde verdediging. Wij onderzoeken uw zaak met de grootste zorg en staan u bij met raad en daad. Neem contact met ons op.