Aansprakelijkheid & Burgerlijk Recht

Zekerheid in tijden van onzekerheid

Wij helpen u om uzelf en uw onderneming zo goed mogelijk te beschermen. Wij adviseren u bij de opmaak van contracten, bijvoorbeeld voor aankoop of verkoop, leasing, pacht, vruchtgebruik, verzekeringen, leningen enzovoort. En we staan u bij als er toch een geschil ontstaat.

De bankencrisis heeft ons geleerd dat er geen zekerheden zijn. En dat het begrip ‘wettelijke verantwoordelijkheid’ nieuwe vormen aanneemt. Openbare aanklagers en overheden proberen steeds vaker de schade veroorzaakt door een bedrijf of haar medewerkers te zien als een gevolg van nalatigheid of zelfs van misdadig opzet. Onder druk van de publieke opinie willen ze de strafwet toepassen op alle vormen van witteboordencriminaliteit. En het is daarbij steeds vaker aan de verdachte om zijn onschuld te bewijzen.

In een dergelijk klimaat is het verstandig om perfect voorbereid te zijn en u te omringen met specialisten in aansprakelijkheid en burgerlijk recht. Daarom: neem contact met ons op. Wij staan klaar om u te adviseren. En om u te verdedigen als dat nodig blijkt.